سوتین مناسب دوران بارداری چه ویژگی هایی دارد؟

دوران بارداری با تغییراتی در اندام زنان همراه است . و این تغییرات از همان اوائل بارداری زنان نمود پیدا می کند .در  این دوران اندازه و حجم پستان ها و اندام باستن و شکم زنان بزرگ تر شده و دیگر ” لباس زیر ” یا شورت و به ویژه سوتین  قبلی  مناسب استفاده  و سایز شما نخواهد بود .

Thanks! You've already liked this
No comments