ادیت رنگی یا سیاه و سفید؟

چراعکس های سیاه و سفید با ما حرف می زنند؟ در طبیعت، رنگها باعث ایجاد جذابیت هستند و توجه ما را به خود جلب می کنند. با وجود این، عکس های سیاه و سفید، حتی بدون رنگ هم نقطه اتکای این هنر هستند و نمونه های قدرتمندی از روحیه هنری می باشند. در این مطلب از چهار نکته درباره ادیت سیاه و سفید و رنگی صحبت میکنیم.

Thanks! You've already liked this
No comments