چرا انسان ها به یکدیگر جذب می شوند؟

جذابیت پدیده عجیبی است و گاه به قدری مبهم که نمی توان فرمول دقیقی برای آن نوشت و ادعا کرد افرادی که چند فاکتور خاص را دارا می باشند در میان صد در صد آدم ها از صد در صد جذابیت برخوردار هستند!

Thanks! You've already liked this
No comments