آیا مصرف شور و ترشی در دوران بارداری امن است؟

برخی زنان در دوران بارداری، میل و هوسی برای خوردن بعضی از مواد غذایی را پیدا می کنند. یکی از ویارهای رایج میان زنان باردار، ویار شور و ترشی است.

Thanks! You've already liked this
No comments