بررسی سندرم تخمدان پلی‌کیستیک

سندرم تخمدان پلی کیستیک از دلایل شایع ناباروری زنان است. در این سندرم، هر دو تخمدان بزرگ می شوند و کیست های متعدد پر از مایعی در آنها به وجود می آید.

Thanks! You've already liked this
No comments