کودکان و خودارضایی

خود ارضایی به معنی تحریک اندام جنسی خود برای رسیدن به آرامش و لذت است.

Thanks! You've already liked this
No comments