سیانوز (کبودی) در کودکان

کبودی (سیانوز) تغییر رنگ پوست به ابی یا بنفش می باشد.

Thanks! You've already liked this
No comments