حاملگی مولار یک نوع بارداری قلابی و پوچ

به طور معمول حاملگی بعد از لقاح تخمک اتفاق می افتد و همین تخمک لقاح یافته در رحم لانه گزینی می‌کند.

Thanks! You've already liked this
No comments