حساسیت پوستی در کودکان

دانه های پوستی گاه به گاه، به ویژه در هوای خشک، رخ می دهد. اما دانه هایی که از بین نمی روند می توانند حساسیت پوستی باشند.

Thanks! You've already liked this
No comments