گریه کودک هنگام ادرار کردن

آیا کودک شما هم در هنگام ادرار کردن، خیلی گریه می کند؟

Thanks! You've already liked this
No comments