تیروئید، بیماری رایج در بین مادران و موثر در عوارض بارداری

بیماری های تیروئید، کم کاری تیروئید و پر کاری تیروئید در دوران بارداری نسبتا رایج هستند.

Thanks! You've already liked this
No comments