قرص را فقط با آب بخورید!

دکتر نوشین محمدحسینی، کارشناس ارشد کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی داروی سازمان غذا و دارو تاکید کرده است

Thanks! You've already liked this
No comments