مصرف زیاد ماهی در دوران بارداری مضر است

مصرف ماهی های حاوی جیوه در بارداری بر جنین تاثیر منفی می گذارد.

Thanks! You've already liked this
No comments