همه چیز درباره افتادن بندناف نوزادان

بعد از آنکه بند ناف کودک از مادر بریده شد، برای مدتی بخشی از آن در حفره ناف باقی خواهد ماند تا به طور کامل خشک شود و بیفتد.

Thanks! You've already liked this
No comments