خدمات روانشناختی کودک و نوجوان هیربد

از خدمات روانشناختی کودک و نوجوان هیربد می توان به گفتار درمانی اشاره کرد. روان درمانگر نیز از خدمات روانشناختی کودک و نوجوان هیربد محسوب می شود. خدمات روانشناختی کودک و نوجوان هیربد به یک یا دو مورد ختم نمی شوند.

Thanks! You've already liked this
No comments