تجاوز جنسی چیست؟

تجاوز جنسی یک جرم بوده و معمولا نشان از وجود اختلال روانی دارد. یعنی بعید است فرد متجاوز جنسی از نظر روانی سالم باشد.

Thanks! You've already liked this
No comments