اثرات منفی مقایسه خود با دیگران

مقایسه کردن خود با دیگران باعث آسیب رساندن به شما و ایجاد مشکلات عمیق عاطفی در شما می گردد. شما باید خود را بشناسید و بدانید که هیچ انسانی کامل نیست.

Thanks! You've already liked this
No comments