مو کشیدن کودکان و درمان آن

مو کشیدن کودکان عادت بدی است که خیلی از آنها دارند. یعنی وقتی عصبانی می شوند موهای دیگران و مخصوصا خود را می کشند.

Thanks! You've already liked this
No comments