علت ناخن جویدن کودکان چیست و روش درمان آن

حتما شما هم کودکانی را مشاهده نموده اید که دست خود را در بنی فرو می کنند، ناخن هایشان را می خورند یا با موهای خود بازی می کنند.

Thanks! You've already liked this
No comments