چه زمانی به کودک بگوییم پدر یا مادر واقعی‌اش نیستیم؟

ازدواج مجدد یکی از اتفاقاتی است که ممکن است برای هرکسی که همسر خود را به هر شکلی از دست داده است اتفاق بیفتد؛ کنار آمدن با این مسئله یک امر کاملاً شخصی است که دو طرف باید با آن کنار بیایند اما مشکل جایی است که زن یا مرد مطلقه صاحب فرزندی باشند.

Thanks! You've already liked this
No comments