اتفاقاتی که بعد از دو روز حمام نکردن برای شما می‌افتد

در این زمانه که همه خانه ها حمام و آب گرم دارند، کمتر کسی را پیدا می کنید که از دوش گرفتن طفره برود.

Thanks! You've already liked this
No comments