۶ ورزش عالی برای سالمندان

افزایش سن به این معنی نیست که شما دیگر نباید فعالیت‌های ورزشی را دنبال کنید و از باشگاه رفتن انصراف دهید.

Thanks! You've already liked this
No comments