تاثیر ورزش بر فشار خون

ورزش نکردن و فشار خون بالا رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند.

Thanks! You've already liked this
No comments