اهمیت و ضرورت پرورش تاب آوری در کودکان

دنیای امروز ما پر از رویدادهای غیرقابل پیش بینی و دشوار است. مرگ عزیزان، بلایای طبیعی، بیماری ها و سایر رویدادهای استرس آورِ زندگی اجتناب ناپذیرند.

Thanks! You've already liked this
No comments