برای داشتن عمر طولانی چه باید کرد؟

اگر می خواهید «طولانی و خوشبخت زندگی کنید» شاید لازم باشد شیوه ی زندگی افرادی را انتخاب کنید که در مناطق آبی جهان زندگی می کنند.

Thanks! You've already liked this
No comments