روش برخورد و برطرف کردن ترس‌های کودکان

هنگامی که کودکان دچار ترس یا اضطراب می شوند، مهم است که به آنها بیاموزید که چگونه با این عواطف کنار بیایند، تا بعدها در زندگی شان بهتر بتوانند با چنین احساساتی مواجه شوند.

Thanks! You've already liked this
No comments