اهمیت دوران پیش دبستانی و ضرورت‌های یافتن پیش دبستانی خوب

چرا انتخاب بهترین پیش دبستانی تهران بسیار مهم است؟ بسیاری از دانشمندان معتقدند که بخش بزرگی از سیناپس‌ها و روابط نورون‌های مغزی در سنین پیش دبستانی و تا قبل از شش‌سالگی شکل می‌گیرد. هرقدر میزان این سیناپس‌های ذهنی بیشتر باشد، توان ذهنی فرد در آینده بیشتر می‌شود.

Thanks! You've already liked this
No comments