ارتباط بین چاقی و سرطان

امروزه مسئله چاقی و اضافه وزن به یک معضل اپیدمیک و همگانی در تمام کشورهای جهان تبدیل شده است و متاسفانه روز به روز بر آمار افراد چاق در جهان افزوده می شود.

Thanks! You've already liked this
No comments