خواص گردو و عوارض احتمالی آن

منطقه ی مدیترانه و آسیای مرکزی خاستگاه اصلی گردو به شمار می آید.

Thanks! You've already liked this
No comments