کبودی‌های بی دلیل نوزادان را جدی بگیریم

تولد نوزاد همانند روح و انرژی جدیدی است که به کالبد خانواده تزریق می‌شود، اما نوزادی که به زندگی جذابیت بیشتری می‌بخشد نیازمند توجه و مراقبت است.

Thanks! You've already liked this
No comments