نحوه استفاده از کرم پروژسترون برای باروری

پروژسترون هورمونی است که زنان به طور طبیعی پس از تخمک گذاری تولید می کنند.

Thanks! You've already liked this
No comments