آرنج کشیده شده

کشیده شدن آرنج زمانی رخ می دهد که یکی از دو استخوان ساعد، یعنی رادیوس، از محل اصلی خود در مفصل آرنج خارج شود.

Thanks! You've already liked this
No comments