آموزشگاه آنلاین زبان کودک

کودکان مشتاق یادگیری چیزهای جدید هستند. هر چیزی که به کودکان بیاموزید به‌سرعت در ذهن آن‌ها ثبت شده و یادگیری آن‌ها روند انفجاری دارد. به همین دلیل کارشناسان عقیده دارند یادگیری زبان دوم را بهتر است از سنین کودکی شروع کرد. چون زبان جدید به‌خوبی در ذهن کودک تثبیت می‌شود.

Thanks! You've already liked this
No comments