۷ راه بهبود سلامت استخوان بعد از سن ۵۰ سالگی

زیاده روی در سیگار کشیدن، نوشیدن مشروبات الکلی و داشتن رژیم های غذایی نامناسب اکنون یکی از بزرگترین فاکتورهای کاهش استقامت بافت استخوانی در دوره میانسالی و پیری (خصوصا در زنان) در جهان است.

Thanks! You've already liked this
No comments